Vítejte v nové realitě

Rubrika: Články (Strana 1 z 3)

Návrat ke skutečné svobodě přichází s revolucí v našem vědomí

V tomto článku, který jsem převzal ze serveru Informace odjinud, paní Renata nabízí pohled na aktuální dění, které se mnou velmi rezonuje – Opusťme své naučené role, ve kterých už nám dávno není dobře, i když se zdají stále být pro nás pohodlné. Vezměme konečně svůj život do svých rukou. To není pouhá fráze. To je Návrat ke skutečné SVOBODĚ. To je návrat do sebe, do svého nitra. To je ztišení a naslouchání Božskému zdroji v nás. To je TICHO, ve kterém jsou ukryty všechny odpovědi na naše otázky.

Vše, co se od nás v tuto dobu chce, je abychom mohli postoupit v našem vývoji dále, je nenechat se pohltit iluzí a vtáhnout se do duálních matrixových her – zlem, manipulací, strachem z budoucnosti…  Když se ale rozhlédnete kolem, vše vidíte na vlastní oči. Lidé jsou tak zaslepení, že stále dokola dělají stejné chyby, místo toho, aby se z chyb již ponaučili. Tuto dobu však už nepřekonáme zvoněním klíčů a revolucemi na náměstích, ale revolucí v našem vlastním vědomí. Není to o křiku, ale o zklidnění… O tichu, které je třeba nastolit v každém z nás. O pokojném sabotování všech zažitých duálních vzorců nastaveného systému, který nevědomě stále ještě podporují ti, co jsou uspáni ukolébavkou vězňů. Je ale dobré si uvědomit, že první vlna plně probuzených z této iluze již aktivně a vědomě pracuje na přetváření tohoto nastaveného systému z duality do jednoty.

Pokračovat ve čtení

Kryon 1. 6. 2016

Bytost Kryon nás v tomto channelingu žádá, abychom nezapomněli, kým ve skutečnosti jsme. V těchto bouřlivých časech bychom se snadno mohli nechat strhnout k posuzování, odmítání a strachu. Proto děkuji Kryonovi za tuto zprávu, která přichází s perfektním načasováním:

Zdravím vás moji milovaní,

já jsem Kryon z magnetické služby a přišel jsem vám sdělit toto poselství skrze mého partnera, kterého již znáte delší dobu, a se kterým spolupracuji.

Moji milovaní, s velikou láskou jsem vám přišel říci, že dnešním dnem přicházejí energie plné očisty vašich těl a celé planety. Je pro vás důležité, abyste tyto energie přijali a nechali je plně vplout do vašich bytí tak, aby mohly vyplout i ty nejhlubší pocity strachu, beznaděje, křivdy, smutku a bolesti. Touto očistou procházíte v plném rozsahu vašeho celého bytí. Jsou to pocity, které jsou ve vás uloženy a skryty po všechny inkarnace, které jste zde prožili a zažili. A s velikou láskou bych vám chtěl sdělit, že touto očistou svých těl napomáháte vyzvednout i veškerá ložiska strachu a všech neláskyplných energií, které jsou uloženy i v zemském jádru, ve vědomí celé planety. Je pro vás důležité tyto energie plně přijmout a nechat vplout do hlubin vašich těl. Neskrývejte je, prosím, a nechte propustit vše skrze vaše těla, vaše bytí ze všech záznamů a uložišť. Tímto procesem prochází i celá vaše planeta. Přijdou silné otřesy Země, mraků a začnou se střídat podnebí. Sucho se zimou, deštěm a různými pozemskými katastrofami. S velikou láskou moji milovaní vás žádáme my všichni, abyste se nezalekli této očisty vašich těl vašich bytí a celé planety. To, co vyplouvá na povrch vstřebávejte a s láskou pomozte očistit celou planetu Zemi.

Pokračovat ve čtení

Schumannova rezonance

Zajímali jste se někdy o Schumannovu rezonanci? Tady je jeden alternativní pohled:

Staří Indové nazývali frekvenci 7,83 Hz frekvencí ÓM. Podle Wikipedie Schumannova rezonance je frekvence, ve které kmitá elektromagnetické pole nad zemským povrchem pod ionosférou. Tento prostor rezonuje stejně jako ladička a elektromagnetické vlny v něm vyvolávají blesky. Někdy se těmto frekvencím říká „tlukot srdce planety“.

Po mnoho let se tato frekvence udržovala na stabilní hodnotě 7,83 Hz jen s velmi malými odchylkami. Ale v červnu 2014 nastala změna. Ruské monitory zaznamenaly prudký vzrůst na 8,5 Hz. Od té doby bylo v některých dnech zaznamenáno dokonce zvýšení na 16,5 Hz.

Pokračovat ve čtení

Posun k vyššímu vědomí. 9 klíčových částí procesu.

Posun. Dramatické přeuspořádání psychiky ústící do změn, které významně prospívají tělu, mysli i duchu. Provází jej uvědomění si vnitřních světů mysli a srdce a propojenosti všeho. Přestavba života jedince na základech pravdy, klidu, síly a flexibility, která proběhne skrze pracný a bolestný proces reflexe a seberealizace. Konečným výsledkem posunu je nový pohled na život, obrození mentálního a fyzického zdraví, objevení síly, odvahy a nebojácnosti, kterou jsme museli najít k průchodu skrze toto podivuhodné období.

Osobní evoluce je povinností i velkou radostí všech lidských bytostí. Je to proces božského významu, většinou probíhající v překrývajících se dramatických etapách. Zde je 9 klíčových částí procesu, kterými jedinec obvykle prochází. Každý ovšem nemusí projít všemi částmi, ani toto pořadí nemusí být zachováno.

Pokračovat ve čtení

Tajná rozprava Thovta s jeho synem Tatem

Zlomek B.1

(Zde počíná tajná rozprava Thovta neboli Herma Trismegista s jeho synem Tatem o nejskrytějších pravdách – totiž jak bohové dosahují nesmrtelnosti.)

I.

Otče Džehuti, poté, co jsi mi vysvětlil fungování světa, pověz mi, jak dosáhnout dokonalé moudrosti!

Můj synu, povím ti vše, tak jak mi to bylo pověděno bohy a jak je tradicí po věky předáváno. Tato zem není pravá zem a tvé tělo není tvé pravé já, neboť podléhají zkáze. Z prachu se tělo rodí a po ukončení vtělení duše se v prach rozpadá. Tvá duše pochází z hvězd a zde je uvězněna a držena pod vládou Seta, pána očistce. Anup stráží tento svět a jeho podsvětí, aby duše z něj neutekly, taková je povaha tohoto světa, jak již víš.

Pokračovat ve čtení

Přikázání štěstí

Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory:

Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum. Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme?

Usmál se a řekl:
Jste světlo světa.
Jste hvězdy.
Jste chrám pravdy.
V každém z vás je Vesmír.
Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou Lásku.
Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.

 

Pokračovat ve čtení

Jaké je to žít probuzený život

Zatímco se svět a každý kolem tebe snaží vyřešit své problémy, ty se problémy nezabýváš. Zatímco se všichni kolem tebe snaží na něco přijít, snaží se něčeho dosáhnout, dostat se někam, snaží se být hodni něčeho, ty se o to nesnažíš. Zatímco si všichni myslí, že uvědomění sebe sama je ohromná, vznešená, svatozáří zahalená věc, ty si to nemyslíš. Zatímco všichni utíkají ze své současné situace, ty nikam neutíkáš. Zatímco má každý nějaký problém s někým druhým, většinou se všemi, počínaje sami se sebou, ty jej nemáš. Zatímco každý si je jist tím, že štěstí přijde, když něco bude jinak než je to teď, ty to tak nevnímáš. Zatímco každý se snaží dosáhnout onoho dokonalého stavu a držet se ho, ty se ničeho držet nesnažíš.

Pokračovat ve čtení

Silná meditace pro vnitřní klid a mír ve dvou krocích

Technika rychlého sjednocení srdce a mozku (Heart-Brain Quick Coherence® Technique).

Tato meditace je mocnou technikou, která vám umožní přesunout se ze stresu do okamžitého klidu. Technika Quick Coherence kultivuje sjednocení srdce a mozku – to čemu např. atleti říkají „být v zóně“. Byla upravena do dvou jednoduchých kroků, které můžete provést okamžitě – kdekoliv jste.

Každý z těchto kroků nezávisle vysílá signál vašemu tělu, že jste odstartovali posun ke klidu a míru. Společně tyto kroky vytvoří prožitek, který nás vezme zpátky k přirozené harmonii. Do stavu, ve které jsme dříve již byli, předtím, než jsme začali přerušovat naše spojení srdce-mozek skrze naše podmiňování.

Pokračovat ve čtení

Hvězdná brána 11/11/8

Bylo to silné období a energie ještě stále přicházejí. Obvykle se to dá vysvětlit souvislostí s aktivitou Slunce a slunečními erupcemi. Ale v tomto případě bylo velmi málo korelací, takže se zdá, že tu musí být jiné vysvětlení. A to je! Mocné vlny, které nyní cítíme, jsou galaktického a kosmického původu a ačkoliv obsahují i sluneční aktivitu, je v nich mnohem více. Chci se s vámi podělit o moje pochopení některých z těchto mocných sil, které jsou hnací silou naší transformace a vzestupu právě nyní.

Nazvala jsem tento příspěvek „Dvě Slunce a Superúplněk v Býku / Orionu“, protože toto jsou primární galaktické síly, které nyní účinkují. Nejprve si vzpomeňme, že jsem v srpnu vysvětlovala jak heliakální východ Síria ve znamení Lva stvořil čas, kdy Země měla ve skutečnosti dvě slunce – Solaris (jak nazývám naše Slunce) a Sírius, mocnou modrou hvězdu. Toto uspořádání dvouhvězdného systému – Solaris a Sírius – pokračuje svou cestou skrze galaxii Zlaté růže (Mléčná dráha) a interaguje s planetou Země, nově vznikající Planetou Modré hvězdy.

Toto zarovnání se stává stále intenzivnějším a bude kulminovat 11. listopadu – 11/11, v tomto roce 11/11/8. (2+0+1+5 = 8, pozn. překl.)

Pokračovat ve čtení

« Starší příspěvky

© 2024 Probuzené vědomí

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑