Posun. Dramatické přeuspořádání psychiky ústící do změn, které významně prospívají tělu, mysli i duchu. Provází jej uvědomění si vnitřních světů mysli a srdce a propojenosti všeho. Přestavba života jedince na základech pravdy, klidu, síly a flexibility, která proběhne skrze pracný a bolestný proces reflexe a seberealizace. Konečným výsledkem posunu je nový pohled na život, obrození mentálního a fyzického zdraví, objevení síly, odvahy a nebojácnosti, kterou jsme museli najít k průchodu skrze toto podivuhodné období.

Osobní evoluce je povinností i velkou radostí všech lidských bytostí. Je to proces božského významu, většinou probíhající v překrývajících se dramatických etapách. Zde je 9 klíčových částí procesu, kterými jedinec obvykle prochází. Každý ovšem nemusí projít všemi částmi, ani toto pořadí nemusí být zachováno.

1. Běžné vědomí

Masové vědomí produkce, spotřeby, rezignace a nihilizmu – to je místo, kde začíná posun. Jsme ve společném tranzu, který nám byl naprogramován, abysme ho přijali jako opravdový život. Ač tento stav slouží nejnižším cílům, my nemáme otázky ani pochybnosti. Běžné vědomí je souhlas s šílenstvím v zájmu vlastního pohodlí. Prolomení běžného vědomí zasahuje samotné kořeny globálního paradigmatu. Strnulé, zmámené, beze smyslu – tato úroveň vědomí je psychickým morem likvidujícím náš potenciál.

2. Narušení moci

Jako kanárek v uhelném dole se odněkud objeví znamení, upoutá naši pozornost, získá si naši důvěru a vytáhne nás z našeho tunelového vidění. Malý kousek informace třeba z alternativního média nebo dokumentárního filmu nám pomůže porozumět jak je svět nastaven. Posun začíná. Tím je připravena půda pro hluboké a vážné osobní krize. Často tento proces pokračuje zuřivým hledáním poznání a pravdy.

3. Introspektivní pátrání po znalostech a pravdě

Znalosti a informace jsou pohonem osobní transformace. Naše přirozenost, jakmile je probuzena, neomylně směřuje k pravdě a spravedlnosti. Vede nás ke zkoumání nových myšlenek a jiných pohledů, takže začneme hledat nové pevné body v našem bortícím se chápání světa. Introspekce odhaluje odpovědi na nikdy předtím nepoložené otázky, doprovází ji zájem o „alternativní“ informace a myšlenky, které hluboce odporují běžnému vědomí. Jakmile se dáme na tuto cestu, svět už nikdy nebudeme vnímat stejně.

4. Temná noc duše

Narušení započne konflikt s běžným vědomím tak mocný, že díky této kognitivní disonanci*) již nelze udržovat stávající životní status quo. To se projeví se jako vážné mentální a fyzické zdravotní krize. Základy pro tyto katastrofické, katalyzující série událostí se připravovaly celý život jedince, až do tohoto bodu. A nyní jsou mysl, tělo i duch nuceny snášet nepředstavitelné propady, protože význam jedincovy existence je rozbit na kousíčky vahou jeho popření své spoluúčasti na sebedestrukci.

Toto je vrcholná zkouška. Chcete-li projít, musíte snášet bolest nejvyššího stupně a nesmíte to vzdát. U mnohých trvá temná noc duše roky. Je to nejvážnější a nejděsivější, převratná fáze života. Odmítnout v tuto chvíli utrpení znamená zdánlivě se vyhnout celkovému zničení volbou cesty sebeklamu, totálnímu podřízení se egu a falešným autoritám, což ovšem ústí v závislosti, sebeohrožení, předávkování, sebevraždy apod.

5. Objevení skutečné medicíny

Něco nám pomáhá projít těmito krizemi, něco co tiší bolest z našeho utrpení, jemně obnovuje pozitivní energii a zajistí rozptýlení, zatímco tělo a duch začínají obnovovat zdraví. Tato medicína není farmaceutická, ale terapeutická a přichází ve formě umělecké tvorby, cvičení nebo nejlépe intenzivního studia fyzického umění jako je čchi-kung, jóga, kung-fu, meditace a podobně. Lék lze také nalézt mezi léčiteli, terapeuty, šamany nebo rostlinami jako ayahuasca nebo iboga. Nalezení aktivity nebo prožitku, který vás vede od pokraje zkázy směrem k uzdravení je kritickou částí posunu.

6. Čištění a detox

Současně s pátráním po znalostech objevujeme toxický charakter našeho konzumního a sedavého způsobu života a uvědomujeme si potřebu detoxikace a čištění. Články o fluoru, těžkých kovech, GMO a jedech v naší potravě odhalí spojitosti mezi naším emocionálním stavem, stresem, pohodou a vědomým bytím. Rozvíjíme si nový vztah s jídlem, a tak se péče o tělo a zdraví postupně stává jednodušší. Toxické prostředí zahrnuje také společenskou atmosféru a proto jsme vedeni odpojit se od mainstreamových médií, promluv a myšlení. Také můžeme opustit harampádí, které mnozí považují za důležité. Naše konzumace myšlenek hlavního proudu se snížila a naše mysl znovu dosáhla nezávislosti v moři konformity**).

7. Přehodnocení autorit, závislosti a svobody

Podobně jako detox odklidí z cesty starou verzi těla, nový obraz Já s omlazenou psychikou se vynoří ve světě, ve kterém už nic nevypadá jako předtím. Způsoby manipulace jež provozují naše společenské instituce a kulturní tradice jsou oprávněně identifikovány jako fraškovitý konstrukt, který brání naší evoluci. Moderní politika je prohlédnuta jako směšná past plná závislosti a klamu, jež již není prospěšná pozitivnímu růstu. Lidé, kteří investovali svůj život a identitu v těchto schematech se nám náhle jeví jako zoufalí, bezúčelní, fanatičtí, arogantní a život příliš vážně beroucí.

Nekonformita a samostatné uvažování se stává morální povinností. Svoboda znovu získala hodnotu ve smyslu osvobození se od způsobu života založeného na strachu, který je nabízen jako výchozí stav. Obyčejní lidé se zdají divní, jak se sami udržují v směšných programech, handrkují se o pozice v práci a podrobují se jakémukoliv orgánu s odznakem na jakési uniformě. Stává se jasné, že volnost má méně co dělat se zákony a více s dobrovolným dodržováním pravidel a svoboda se stává neustálou snahou o snížení závislosti na systémech, které komplikují život.

8. Opuštění a odložení toho, co již neslouží

Pro průchod skrze proces transformace je absolutně nezbytné hodit přes palubu věci, lidi, vztahy, zvyky a myšlenky, které už nám neslouží a nepodporují nás. Lidská bytost je přirozeně v energetické interakci s objekty a lidmi ve svém okolí. Eliminováním zdrojů stagnující energie a negativity vytvoříme prostor pro nové zážitky a inspiraci, aby mohly proudit do našeho života. Toto je jedna z nejvíce regeneračních složek transformace.

9. Zasvěcení do mystéria

Materiální věda a většinové myšlení vytěsňují mystéria a paranormální jevy ze zřetele naší kultury, takže zasvěcení do světa nevysvětlitelného se stává průvodním jevem změny. Z nějakého důvodu, jakmile se jedinec takto změní, začnou se v jeho životě objevovat podivné, fascinující události, které nahlodávají jistoty materiální reality. Objevují se synchronicity a momenty jasnosti. Rozvíjí se uvědomění jemné životní síly – prány, čchi. Znovuobjevené způsoby myšlení a koncentrace vyvolávají nezvykle silné vhledy. Jakmile je závoj zkostnatělého vědeckého myšlení odhrnut, intuice a zvídavost vzkvétá. Jedinec přehodnocuje potenciál všech věcí a okolností a opouští jistoty ve prospěch zázraků. Život se stane posvátným.

Závěr

Posun není nic menšího než totální osobní revoluce, která přináší reorganizaci mysli a duše k užitku jak osobnímu tak kolektivnímu. Je to rozpomenutí se na to, kým skutečně jsme. Je to vymanění se ze setrvačnosti sebedestruktivního programování v našem moderním světě. Je to přechod k neobyčejnému vědomí a osvobození se z hlubin současného tranzu, ve kterém jsou lidé tolik nemocní. Tento proces je vynucen ať už přírodními silami nebo osobní vůlí a je součástí naší jedinečné pouti k individualitě, svobodě a štěstí v tomto úžasném světě, v této neuvěřitelné době.

 

*) kognitivní disonance = poznávací nesoulad, nesouhlas, rozpor, který nastává, když člověk o nějaké osobě, jevu či předmětu získá nové, protikladné, neslučitelné poznatky, které vyvolají prožitek vnitřního napětí, nespokojenosti, jež ho motivuje a vede ke snaze o snížení tohoto nesouladu (disonance), pocitu neslučitelnosti, pomocí poznatkových a postojových změn i chování

**) konformní = jednající podle obecných nebo převládajících norem, zvyků či očekávání

Volně přeloženo z originálu „9 Key Components of the Shift Towards Higher Consciousness“.

9 Key Components of the Shift Towards Higher Consciousness