V tomto článku, který jsem převzal ze serveru Informace odjinud, paní Renata nabízí pohled na aktuální dění, které se mnou velmi rezonuje – Opusťme své naučené role, ve kterých už nám dávno není dobře, i když se zdají stále být pro nás pohodlné. Vezměme konečně svůj život do svých rukou. To není pouhá fráze. To je Návrat ke skutečné SVOBODĚ. To je návrat do sebe, do svého nitra. To je ztišení a naslouchání Božskému zdroji v nás. To je TICHO, ve kterém jsou ukryty všechny odpovědi na naše otázky.

Vše, co se od nás v tuto dobu chce, je abychom mohli postoupit v našem vývoji dále, je nenechat se pohltit iluzí a vtáhnout se do duálních matrixových her – zlem, manipulací, strachem z budoucnosti…  Když se ale rozhlédnete kolem, vše vidíte na vlastní oči. Lidé jsou tak zaslepení, že stále dokola dělají stejné chyby, místo toho, aby se z chyb již ponaučili. Tuto dobu však už nepřekonáme zvoněním klíčů a revolucemi na náměstích, ale revolucí v našem vlastním vědomí. Není to o křiku, ale o zklidnění… O tichu, které je třeba nastolit v každém z nás. O pokojném sabotování všech zažitých duálních vzorců nastaveného systému, který nevědomě stále ještě podporují ti, co jsou uspáni ukolébavkou vězňů. Je ale dobré si uvědomit, že první vlna plně probuzených z této iluze již aktivně a vědomě pracuje na přetváření tohoto nastaveného systému z duality do jednoty.

Dualita zcela ignoruje kosmický řád a výsledky jsou patrné všude kam se podíváme. Náboženství nás oddělilo od Boha a ateismus zavrhl Boha zcela. V posledních letech New Age a moderní ezoterika se zdála být těmi správnými dveřmi. Bohužel jak se časem stále více ukazuje, opět s falešnými klíči. Vnější hledání nikdy nepřineslo žádné ovoce. Jediný poklad totiž nalezneme sami ve svém nitru. Věřit sám sobě, svým pocitům, intuici, znovuobjevit svoji přirozenost a už více neodevzdávat svoji sílu a moc nikomu, protože tak se vzdáváme svého pravého Já.

Svoboda tak, jak je prezentována v dualitě, s dualitním myšlením, má naprosto zavádějící výklad a slouží opět jenom k manipulaci. Jak může být svoboda tam, kde neustále dochází k soupeření, bojům, vytváření konkurence a to už od nejútlejšího věku dítěte?! Dualita vytvořila osobnost – ego, a podporuje jeho růst v každém jedinci. Vede ho chladně ke svým egoistickým cílům, na kterých se postupně stává závislým. Snažíme se pak být vším možným, jen ne tím, čím jsme z naší pravé duchovní podstaty. Vůbec si neuvědomujeme jaká jsme loutka a v čí rukou… Jak křehké jsou základy, na kterých jsme naši „osobnost“ vystavili…  Pak stačí jemný závan větru, a celá ta maškaráda, které jsme uvěřili se zhroutí jako domeček z karet. Tento očistný vítr už začal vát a stále sílí… Je jen otázkou času, kdy popadají všechny domečky, které nestojí na správných základech. Ale i zde platí, že vše se hroutí odspoda… tedy od těch našich malých domečků (našich uměle vytvořených osobností). Čím více jsme odděleni od sebe, tím větší a bolestivější pády zažíváme.

Je zcela na místě být neustále ve střehu. Léček, které na nás číhají je všude víc než dost. Ty nejdůmyslnější se schovávají pod rouškou dobra, pravdy a lásky. Jakmile se někdo ohání těmito slovy či symboly, je třeba zvýšit pozornost, protože za těmi medovými a láskyplnými slovy se skrývá většinou opak. Není třeba, aby si těmito slovy kdokoliv tvořil nějaký ochranný štít. Dobro, pravda a láska je přítomná energie, která je vždy cítit, pokud tam opravdu je. Nikdy se nemusí obhajovat a nedá se ničím oklamat. Jen ti, co sami ještě neprozřeli, se však oklamat stále nechávají nebo sami klamou.

Udělejme proto pro sebe, pro svoje blízké a pro celou společnost maximum a zbavme se všech pokřiveností, umělých závislostí a nesvobody a sami v sobě znovuobjevme tu Boží jiskru, která když se opět zažehne, nám vrátí naší Přirozenost a Svobodu. Opusťme své naučené role, ve kterých už nám dávno není dobře, i když se zdají stále být pro nás pohodlné. Vezměme konečně svůj život do svých rukou. To není pouhá fráze. To je Návrat ke skutečné SVOBODĚ. To je návrat do sebe, do svého nitra. To je ztišení a naslouchání Božskému zdroji v nás. To je TICHO, ve kterém jsou ukryty všechny odpovědi na naše otázky.

Být SVOBODNÝM, znamená stát se PŘIROZENÝM ve své PRAVÉ PODSTATĚ. Žijme ze SRDCE a tvořme ze SRDCE. To je podstata té pravé JEDNOTY, která vás přijme pouze v případě, že budete PRAVDIVÍ sami k sobě. Tady neexistují výjimky. Ano, všichni jsme JEDNO, ale nejsme propojení přes naše nižší já – ego, které udržuje dualitu naživu. Ego neví co je to opravdu milovat a za lásku vydává vše, co vychází z těchto nižších úrovní. Dualitu můžeme vzít ale také jako prostředek k pochopení a poznání jednoty jako celku. 

V JEDNOTĚ jsou všichni vzájemně propojení v SRDCÍCH a ve VĚDOMÍ s energií ZDROJE, která nás vyživuje svým světlem, láskou, radostí ze vzájemného sdílení, tvoření a spolupráce. Toho, kdo je plně napojený na ZDROJ, není možné už MANIPULOVAT. To je to, o co tady jde. V napojení na svoji Božskou duchovní podstatu jsme opravdu SVOBODNÍ.

Je však dobré mít stále na paměti, že toto nemůže žádný člověk, který je plně závislý na myšlení v dualitním systému pochopit. Budou se vám stále smát, chytračit a jinak chtít manipulovat, ale vy už jim nabídnete jen soucit, pochopení a toleranci beze slov. Pokud bude třeba, tak rázně a bez kompromisů vyjádříte svoje osobní hranice. V rámci zachování svobodné volby každého jedince si každý stále může vybrat realitu, jakou bude následovat. A zde je to o ZODPOVĚDNOSTI každého, kterou cestu si sám individuálně zvolí. Zda bude následovat minulost a točit se v kruhu nevědomosti v dualitě, nebo zda ze staré cesty přestoupí na cestu novou a přidá se k těm, kteří zatím v prvních řadách staví základy pro novou společnost v jednotě.

Zatím většina lidí stále nechce znát pravdu, i když už se všude tak znatelně vyjevuje, že přehlédnout se nedá. Lidé se chtějí stále dál ujišťovat ve svých přesvědčeních, které získali skrze manipulace druhých, místo aby důvěřovali sami sobě a svým přímým zkušenostem a vjemům. Chtějí slyšet jen to, co si sami vybrali jako svoji pravdu svojí úrovní vědomí a odmítají přijmout vše, co se nelíbí jejich egu… To, co se skrývá za oponou a všude mezi řádky jim stále uniká… Přitom v přijetí je ukrytý klíč k pochopení.

Nic však již nemá cenu v této fázi vysvětlovat… Tam musí dojít každý sám…  Nepomohou žádné berličky ani cizí ručičky…  

 

Renata

Nemusíte moje poznání a cestu přijímat, stačí, když ji budete respektovat. Děkuji.

 

Nemáme potřebu uplatňovat autorská práva a jakkoliv omezovat šíření našich příspěvků. Tlumočíme informace z kolektivního vědomí Kristovské setby, které má každý v sobě. Stačí se jen naladit a připojit. 

Převzato z Informace odjinud.