Bylo to silné období a energie ještě stále přicházejí. Obvykle se to dá vysvětlit souvislostí s aktivitou Slunce a slunečními erupcemi. Ale v tomto případě bylo velmi málo korelací, takže se zdá, že tu musí být jiné vysvětlení. A to je! Mocné vlny, které nyní cítíme, jsou galaktického a kosmického původu a ačkoliv obsahují i sluneční aktivitu, je v nich mnohem více. Chci se s vámi podělit o moje pochopení některých z těchto mocných sil, které jsou hnací silou naší transformace a vzestupu právě nyní.

Nazvala jsem tento příspěvek „Dvě Slunce a Superúplněk v Býku / Orionu“, protože toto jsou primární galaktické síly, které nyní účinkují. Nejprve si vzpomeňme, že jsem v srpnu vysvětlovala jak heliakální východ Síria ve znamení Lva stvořil čas, kdy Země měla ve skutečnosti dvě slunce – Solaris (jak nazývám naše Slunce) a Sírius, mocnou modrou hvězdu. Toto uspořádání dvouhvězdného systému – Solaris a Sírius – pokračuje svou cestou skrze galaxii Zlaté růže (Mléčná dráha) a interaguje s planetou Země, nově vznikající Planetou Modré hvězdy.

Toto zarovnání se stává stále intenzivnějším a bude kulminovat 11. listopadu – 11/11, v tomto roce 11/11/8. (2+0+1+5 = 8, pozn. překl.)

Z holografického hlediska to znamená, že Sírius a Solaris vytvoří Vesicu Piscis, neboli Hvězdnou bránu, která umožní mocným kosmickým a galaktickým energiím přijít na Zemi, jež je v procesu znovuzrození. Ve smyslu Posvátné geometrie a Posvátného sjednocení energií, spojí dvouhvězdný systém svá energetická pole a vytvoří portál pro výměnu energie a vytvoření něčeho nového.

Antikové (dávní předci, pozn. překl.), kteří učili moudrosti Siriánských hvězdných národů, toto věděli a zakódovali tuto moudrost do sady „Klíčů“, které jsou paradoxně již volně dostupné, ale zatím jen málo pochopené těmi, kteří k nim mají přístup. Přesto, jak se probouzíme do Vyššího vědomí, znovu se spojujeme se starobylou moudrostí a začínáme rozumět těmto klíčům k našemu vzestupu.

Dvě Slunce a Superúplněk v Býku / Orionu

V tomto období konce října a začátku listopadu stále ještě cítíme efekt zatmění měsíce a přechodu rovnodennosti, ale rychle se pohybujeme směrem k 11/11/8. Mnoho lidí se cítí poněkud ploše při integraci těchto mocných vln, ale my stále směřujeme k dalším, ještě mocnějším. Vše je zaměřeno na tu část naší galaktické oblohy, která obsahuje Sírius a Orion.

Kolem 21. a 22. října jsme prošli meteorickým rojem Orionid, což jsou zbytky Halleyovy komety, platící za svou návštěvu. Bylo to velkolepé a nádherné a ti, kteří se mohou trochu vrátit v čase, si vzpomenou, že Halleyova kometa hrála velkou roli v posunu vědomí v 80. letech, právě před Harmonickou konvergencí 16. a 17. srpna 1987, což byl pro Zemi první velký posun na cestě globálního vzestupu.

Halleyova kometa vždy přijde, když je Země připravena na velký posun a tyto meteority, které nás nyní sprchovaly, jsou galaktickou připomínkou, že jsme ve Velkém posunu a původní impuls Harmonické konvergence nás stále pohání kupředu.

Meteorický roj Orionid vychází ze souhvězdí Orion, z oblasti hvězdy Betelgeuse. 27. října jsme zažili poslední ze série letošních superúplňků, tento v astrologickém domě Býka, který je nejbližší soused Orionu. Další nápor galaktických energií z oblasti Orion/Sírius. Tento nápor byl ještě zvětšen magnetizmem superúplňku.

Proč je to důležité? Nuže, Slunce a Sírius jsou již zarovnány do Hvězdné brány. Avšak souhvězdí Orion je také mocná Hvězdná brána. Je dobře známo, že tři pyramidy v Gize jsou zarovnány se třemi hvězdami pásu Orionu. To odráží to, co učí starověký Egyptský/Siriánský hvězdný národ, že systém Orionu je ve skutečnosti Hvězdnou branou pro spojení s ostatními galaxiemi našeho lokálního vesmíru.

Takže, začínáme si dělat představu o druhu mocných kosmických energií, které právě přicházejí. Můžete cítit otevírání Galaktické mřížky, což nám umožňuje spojit se s hlubokými a mocnými energiemi, které jsme jako lidé nepocítili již velmi dlouhou dobu. Potřebovali jsme začít náš Vzestup Harmonickou konvergencí v roce 1987, abychom dosáhli tohoto bodu, kdy je naše světelné tělo a fyzické tělo již dostatečně krystalické, aby bylo schopno přijímat tyto světelné vlny a rezonovat s nimi! To je ten AHA moment, i když může být fyzicky nepříjemný. Homo Luminosa přijímá tyto Diamantové kódy z Velkého centrálního slunce neboli Božského kosmického srdce! Hvězdná brána Orionu byla zesílena úplňkem, a nyní dvě slunce, Solaris a Sírius, pokračují k Posvátnému sjednocení, kdy se jejich Hvězdná brána také otevře a dovolí přijít energiím z Velkého centrálního slunce.

Takže, jak já to chápu, brána Orionu nám umožnila přístup k Osirisovu vědomí, což je Vzestup do Nesmrtelnosti a schopnosti pohybovat se mezi závoji. Netvrdím, že se všichni stanou po úplňku nesmrtelnými, spíše se porozumění procesům Vzestupu stane hlubším tím, jak přijímáme kódy a učení zpoza Sluneční soustavy a spojujeme se s těmi, kteří nás provázejí naší transformací zpoza hvězd. Toto je mocná doba pro přijetí a přenos energií a kódů. „Oni“ také čekají až nás uslyší jak slavíme aktivaci. Náš hvězdný národ a naše domovská hvězda čekají na naše zprávy o pokroku, stejně jako my čekáme na přenos nových světelných kódů k našemu procesu.

Noční obloha

Posvátné sjednocení 11/11/8: Sírius, Solaris a Země

11. listopadu bude Solaris a Sírius v prefektním uspořádání pro pro vytvoření Vesica Piscis, též známé jako „Oko boha Hóra“, jež je Portálem Stvoření.

V Posvátné geometrii, když dva se sejdou, vytvoří energetický přesah, ve kterém započne proces tvoření, což je velmi mocný moment. Když Solaris a Sírius vytvoří tento energetický přesah, zrodí se nové Světelné kódy pro planetu Zemi, jež budou asistovat v procesu Znovuzrození či Vzestupu.

Posvátné sjednocení je jeden z klíčových procesů k příchodu energií Vzestupu, v kosmickém/galaktickém rámci i v našich osobních životech. Je to šablona, která nám pomáhá plně poznat sama sebe a pochopit, že co je „nahoře“ je také „dole“ – zde na Zemi, kde přijímáme mocné energie našimi těly a světelnými těly.

11/11 je tradičně brána, kterou je hluboké porozumění Vesmírným pravdám darováno lidstvu. Letošní 11/11/8 obsahuje číslo 8, které je spojeno s osmicípou hvězdou Posvátného spojení dvojplamenů, což nám také říká, že to, co přijde skrze portál 11/11/8, nás bude učit porozumění Kosmické povaze Posvátného sjednocení a transformačním procesům.

Autor: Celia Fenn
STARCHILD GLOBAL

Překlad: Váša Vaší
Probuzené vědomí

Zdroj:
Two Suns and a Super Moon in Taurus/Orion: The 11/11/8 Star Gate and Sacred Union Creative Frequencies

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.probuzenevedomi.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.