Bytost Kryon nás v tomto channelingu žádá, abychom nezapomněli, kým ve skutečnosti jsme. V těchto bouřlivých časech bychom se snadno mohli nechat strhnout k posuzování, odmítání a strachu. Proto děkuji Kryonovi za tuto zprávu, která přichází s perfektním načasováním:

Zdravím vás moji milovaní,

já jsem Kryon z magnetické služby a přišel jsem vám sdělit toto poselství skrze mého partnera, kterého již znáte delší dobu, a se kterým spolupracuji.

Moji milovaní, s velikou láskou jsem vám přišel říci, že dnešním dnem přicházejí energie plné očisty vašich těl a celé planety. Je pro vás důležité, abyste tyto energie přijali a nechali je plně vplout do vašich bytí tak, aby mohly vyplout i ty nejhlubší pocity strachu, beznaděje, křivdy, smutku a bolesti. Touto očistou procházíte v plném rozsahu vašeho celého bytí. Jsou to pocity, které jsou ve vás uloženy a skryty po všechny inkarnace, které jste zde prožili a zažili. A s velikou láskou bych vám chtěl sdělit, že touto očistou svých těl napomáháte vyzvednout i veškerá ložiska strachu a všech neláskyplných energií, které jsou uloženy i v zemském jádru, ve vědomí celé planety. Je pro vás důležité tyto energie plně přijmout a nechat vplout do hlubin vašich těl. Neskrývejte je, prosím, a nechte propustit vše skrze vaše těla, vaše bytí ze všech záznamů a uložišť. Tímto procesem prochází i celá vaše planeta. Přijdou silné otřesy Země, mraků a začnou se střídat podnebí. Sucho se zimou, deštěm a různými pozemskými katastrofami. S velikou láskou moji milovaní vás žádáme my všichni, abyste se nezalekli této očisty vašich těl vašich bytí a celé planety. To, co vyplouvá na povrch vstřebávejte a s láskou pomozte očistit celou planetu Zemi.

Tímto vás žádáme, vás všechny pracovníky světla, abyste svou silou, vašim vědomím pomohli očistit vše, co vyplouvá na povrch vaší planety. Tyto informace jsou důležité pro vzestup do vyšších vibrací vaší planety, celé galaxie a vesmíru. Tyto vibrace, které jsou skryty jak před vámi, tak před celou planetou, v hlubinách vědomí zemského krystalu, ve vašem krystalickém vědomí vašeho bytí, je načase plně ve spolupráci s energiemi lásky vyzvednout. Vyzvednout tyto energie nenávisti, strachu, smutku, krutosti a křivdy na povrch, aby mohly být plně očištěny, odevzdány a vyměněny za lásku a světlo, které vás dovedou k pravdě, lásce a pochopení. Touto očistou projde každý z vás, ať je to v tento den či jiný. Jste součástí vaší planety a vaše planeta je součástí celé galaxie a celého vesmíru. Na váš vzestup čekají všichni, až si s láskou uvědomíte, že máte volbu cesty. Vaše volba může být cesta lásky nebo strachu a my všichni víme, že se začínáte probouzet a nacházíte v sobě pravdu lásky a probuzení a v plném vědomí pomáháte otevírat oči druhým.

Tento měsíc červen vašeho lineárního času přijdou velké změny. Nezavírejte oči, nepouštějte a nedovolte strachu, aby vás přemohl a vpusťte tyto nádherné energie, které dnešním dnem zesilují. My všichni jsme u vás a posíláme tu nejvyšší láskyplnou energii na pomoc, na vstřebání a odevzdání všech neláskyplných energií z lidského vědomí a z vědomí vaší planety. Někteří z vás zapomněli, kdo jste, proč jste sem přišli, jaký je váš úkol a poslání. Ale touto očistou si plně vzpomenete, proč tu jste, že jste láska, že jste světlo a jste zde proto, abyste učili lásce druhé. Jen láskou zvednete vaši planetu do vyšších vibrací a propojíte se s celou galaxií, s vesmírem. Jste plně součástí našeho vědomí a vaše očista je nezbytně nutná tak, abyste si vzpomněli, kdo jste. My všichni jsme jeden celek, jedno slovo, jedna síla a tou silou je láska, která ve vás klíčí a čeká, až vyjde ven.

Moji milovaní, s velikou láskou vám pomáháme v plném rozsahu očistit vaše těla. Je důležité si uvědomit, že vaše těla jsou zanesená a je třeba očistit vše, co již neslouží a neprospívá vašemu tělu, vědomí, podvědomí na fyzické i duchovní úrovni i celé planetě, vesmíru. To, že jste zazdili lásku nenávistí k druhému, neprospívá vám a nikomu kolem vás. Tento den plné očisty nastal dnes, 1. 6. 2016 a boží energie světla a lásky budou zesilovat a budou vám napomáhat v plné očistě vašich těl a vašeho vědomí. Prosím, spojte se, spojte se vy všichni v jednotu, porozumění, lásku a světlo. My všichni máme jeden cíl, a to je světlo, láska a sami poznáte, že když pustíte na povrch tyto nádherné energie, vaše těla září štěstím, láskou, hojností a vším, co k vašemu životu patří. Prosím, nezavírejte oči, probuďte se a rozhlížejte se okolo kolem vás, co se děje a pomozte vaší silou, vašim vědomím, očistit vaši planetu. Tím, že se zvednou vlny v mořích, pohne se zem a z mraků bude proudit voda, tím se čistí vaše planeta Země od všech nánosů nelásky, které jsou skryty v samém vědomí planety. Pomozte vy všichni, aby se vaše planeta plně očistila od všech nánosů zla a proměnila se v nádhernou láskyplnou světelnou planetu, která nese ty nejvyšší vibrace světla a lásky. Probuďte se a pomozte očistit vše, co vyplouvá na povrch. Milujeme vás, vážíme si vás a těší nás i to, že někteří z vás oči otevřeli a pomáhají plně s očistou lidstva i Země. Nebojte se přidat k nim, otevřete či a plně si uvědomíte, že i vy jste pracovníci světla lásky, jste probuzení.

Každý z vás tyto nádherné energie nese v sobě, jen jste zapomněli po staletí, kdo jste. V tuto nádhernou chvíli máte možnost oči otevřít a plně očistit tyto nánosy neláskyplných energií, které nosíte v sobě. Tím, že je s láskou vyjmete a odevzdáte, nacházíte sami sebe, víru v sebe sama, víru v Boha, světlo a lásku. Prosím, nikdy nikoho nesuďte a neodsuzujte, vždyť nejste ty a on, ale jste vy. Vy všichni jste celek celého vesmíru a na to jste, milovaní, také zapomněli, že nejste jednotlivec, ale jeden celek. Neohlížejte se zpět, přijměte váš posun jít kupředu.

Děkujeme, váš Kryon.

 

Převzato z www.prozreniandelu.cz.