Podívejte se na zajímavou vizualizaci představy propojenosti vnitřního a vnějšího vesmíru.

Toto video sdílel Jamie Janover na svém facebookovém profilu.

Autor se pravděpodobně inspiroval mýtickou bytostí zvanou Uroboros (též Oroboros, Uroborus) – jenž bývá znázorňovaná jako had požírající svůj vlastní ocas.

Uroboros symbol

uroboros symboly

Pěknou definici jsem našel na webu Bombastus.cz:

Uroboros – symbol jednoty, věčnosti, nekonečna
Uroboros (stejně, jako tvar kruhu) je velmi významným hermetickým, alchymickým a gnostickým symbolem, neboť představuje jednotu a také cyklickou povahu všech věcí, návrat od začátku ke konci a odtud znovu k začátku a ke konci. Uroboros symbolizuje nekonečnou proměnlivost vznik – zánik – vznik – zánik. Tento cyklus nikde a nikdy nezačíná ani nekončí, což znamená, že žádný konec ani začátek neexistuje, pouze jednota a Bytí v čase, jenž je právě vědomě vnímán. Někdy je obraz Urobora doprovázen latinským textem „Draco interfecit se ipsum, maritat se ipsum, impregnat se ipsum“ (drak se sám zabíjí, žení se sebou samým, oplodňuje sebe sama). Uroboros vyjadřuje „Vše je Jedno“.