Dokážete si představit jaké by to bylo vidět 50krát jasněji, slyšet 50krát lépe, vnímat 50krát intenzivněji nebo žít 50krát déle? Nemusí to nutně znamenat, že aktivace 100 % DNA umocní váš zážitek z reality přesně tímto způsobem, ale určitě se projeví, když i jen zdvojnásobíme nebo ztrojnásobíme své vědomí a energii, což by podstatně změnilo naše prožívání reality, že?

Pokud naše těla a naše zkušenosti začínají využívat více než pouhé 2 %, jen těžko si můžeme představit možnosti, které se nám otevírají. Je mnoho případů osvícených bytostí a vzestoupených mistrů, kteří prokazatelně žili mnoho stovek let a ztělesňovali nadpřirozené stavy bytí. Co když tyto bytosti dokázaly aktivovat větší část DNA a co když totéž můžeme udělat i my?

Co když to, co zažíváme vně a cítíme uvnitř, je omezeno naším osobním rozvojem a DNA v tom hraje velkou roli? Co když jsou na naší DNA umístěny zámky proto, abychom se je naučili odemknout? Co když jsou způsoby jak probudit své vědomí, abychom mohli zažít mnohem více než jsme schopni vnímat nyní?

Lidské oči a uši jsou schopny vnímat pouze zlomek frekvencí světla a zvuku kolem nás. To znamená, že je mnohem více reality mimo naše vnímání a že jsou vrstvy reality pod, nad a kolem nás, které jsou nám neviditelné.

Můžete to odmítnout jako spekulaci a nechat to být. Ale co kdyby existoval způsob jak aktivovat DNA a tím si zpřístupnit větší část reality pomocí rozšířeného stavu vědomí? Je to možné a probíhá to již tisíce let. Je to přirozená součást lidského bytí. Tento život je pouze odrazovým můstkem, který nás bere na dalekou cestu.

Proces aktivace DNA existuje již velmi dlouhou dobu a je základem mnoha náboženství, i když je podle mého názoru velmi zkreslený a nesprávně vykládaný. Křesťanství se odklonilo od Krista, který byl také vnímán jako symbol plně osvíceného stavu bytí. Je mnoho osob, které prožily takovéto osvícení (tyto stavy byly velmi dobře zdokumetovány), ale byly také mučeny, vražděny a ukřižovány.

Věrohodnost dokumentů by mohla být snadno logicky zpochybněna, kdyby nebyly důkazy obsaženy v samotné podstatě toho, kým jsme. Jak se začnete dívat z osvícenějších úhlů pohledu, vše se stane zjevnějším. Tak to je, a je to teprve počátek něčeho mnohem, mnohem většího…

– Jeff Andrews