Vítejte v nové realitě

Rubrika: Myšlenky

Pozvedni své oči k Vesmíru.
Pozvedni své oči ke Světlu.
Hovoř skrze slova Vtěleného,
nápěvem který volá na zem Světlo.
Zpívej píseň o svobodě.
Zpívej píseň o Duši.
Stvoř tu vysokou vibraci,
která tě učiní Jedním s Celkem.
Splyň veškerým svým já s Vesmírem.
Prolni se do JEDNOTY se Světlem.

Ƭђ◕Ƭђ

Probuzení božského ženství

Když muž v sobě probudí božské ženství, zamiluje se do něj. Ono mu přináší nejkrásnější pocity, jaké kdy zažil. Stane se jeho životním posláním být mu blíž, cítit ho víc. Od té doby získá respekt ke všem ženám, vidí je všechny jako bohyně. Probuzení božského ženství (divine feminine) změní muže tak, že vše co od té doby chce dělat, je uctívat je.

Jak božské ženství narůstá skrze čakry muže, mění ho takovým způsobem, že už netouží po ženách ve smyslu chtíče. Miluje je srdcem, ne hlavou nebo jinými orgány. Když projde druhou čakrou, tak také zmizí jeho závislost na masturbaci. To mu umožní objevit mnohem více intimity – třeba i jen sám se sebou – než mu mohl dát jakýkoliv orgasmus s ejakulací. Pokud se setká se ženou, jeho božská ženská energie jen zvýší jeho vášeň k ní. Bude chtít, aby byla skutečně šťastná a bude ji ctít stejně jako uctívá božské ženství v sobě. Cítí srdcem a díky tomu dosáhne jejího srdce. Tak získá její důvěru a dál bude dělat vše nezbytné, aby jí umožnil zcela mu důvěřovat.

Božské ženství změní muže tak, že raději zůstane sám, než aby hledal ženu jen kvůli sexu. Dá přednost absinenci před pustým plýtváním energií. Božské ženství mu přinese hojnost a štěstí do života. Muž se cítí kompletní s probuzeným božským ženstvím v sobě. Je vyrovnaný, je radostný. Kundaliní, šakti jsou s ním a milují jej svým půvabným a dokonalým způsobem.

– Mark Harrison

Pokračovat ve čtení

Biblický příběh o Jákobovi a vzestupu na Nebesa

V biblickém příběhu Jákob objeví tajný mystický „žebřík do Nebe“ s anděly stoupajícími nahoru a sestupujícími dolů. Aby mohl vyšplhat po tomto žebříku, musí Jákob porazit v boji anděla Samaela. Jako vítěz Jákob požaduje, aby jej Samael „požehnal“ a jeho jméno bylo změněno v Israel. Místo, nesoucí jméno Penile (šišinka mozková, Vnitřní oko) bylo místem, kde „Israel“ stanul tváří v tvář Bohu. V tomto příběhu, „žebřík“ po kterém Jákob vystoupal až do země Penile bylo ve skutečnosti 33 obratlů páteřního kanálu, které vedly do Nebes nahoře nad mozkem (otevření korunní čakry).

Pokračovat ve čtení

„Mé srdce je naplněno Láskou.
Můj život je nasycen Vděčností.
Má tvorba je ozářena Světlem.
Mé oči vidí Jednotu.“

Z knihy Cesta k vyššímu vědomí, Sun Light

Co je realita?

Realita je pro nás to, čeho se můžeme dotknout rukou a vidět očima. Ve svých snech se také můžme „dotknout rukou a vidět očima“, ale vlastně tam není žádná ruka ani oko, ani nic co by se dalo vidět a dotýkat se toho. Není tam žádná hmota, která by konala kromě tvého mozku. Prostě jsme klamáni.

Co od sebe oddděluje realitu a sen? Koneckonců, obě formy bytí přináší náš mozek. Pokud bychom dovedli snadněji žít v nereálném světě v našich snech, vše by platilo pro svět, ve kterém žijeme v bdělém stavu. Když se vzbudíme ze snu, není žádný logický důvod nemyslet si, že jsme vstoupili do dalšího snu s názvem „skutečný život“. Důvodem, proč považujeme sen za fantazii a bdění za skutečnost, je pouze zvyk a předsudky.

To naznačuje, že se můžeme probudit z života na Zemi, o kterém si myslíme, že právě žijeme jako realitu – stejně jako se probouzíme ze snu.

– Jeff Andrews

Jak definovat skutečnost?

Když si zvolíš myšlenku a dáš jí energii, začne se šířit do fraktální vesmírné světelné sítě, která pak vrátí tuto myšlenku do našich elektro-chemických vjemů, vytvářejících náš individuální pohled na realitu.

Právě teď si tvoje mysl uvědomuje sama sebe, když toto kódované světlo dopadá na tvou zrakovou kůru. Tekuté světelné představení v nekonečné mysli stvoření… Poznej své Já, poznej Boha/Vesmír/Zdroj.

Co je skutečnost? Jak definovat skutečnost?

– Jeff Andrews

Aktivace lidské DNA

Dokážete si představit jaké by to bylo vidět 50krát jasněji, slyšet 50krát lépe, vnímat 50krát intenzivněji nebo žít 50krát déle? Nemusí to nutně znamenat, že aktivace 100 % DNA umocní váš zážitek z reality přesně tímto způsobem, ale určitě se projeví, když i jen zdvojnásobíme nebo ztrojnásobíme své vědomí a energii, což by podstatně změnilo naše prožívání reality, že?

Pokud naše těla a naše zkušenosti začínají využívat více než pouhé 2 %, jen těžko si můžeme představit možnosti, které se nám otevírají. Je mnoho případů osvícených bytostí a vzestoupených mistrů, kteří prokazatelně žili mnoho stovek let a ztělesňovali nadpřirozené stavy bytí. Co když tyto bytosti dokázaly aktivovat větší část DNA a co když totéž můžeme udělat i my?

Pokračovat ve čtení

Geometrie květin

Geometrie květin… Posvátná geometrie je starobylá věda, posvátný jazyk a klíč k porozumění jakým zůsobem je Vesmír stvořen. Je to studie tvaru a formy, vln a vibrací a dosahuje za trojrozměrnou realitu. Je to jazyk stvoření, který existuje jako základ veškeré hmoty a je to vozítko pro ducha. Je nazývána „matrice všeho stvoření“, „harmonické uspořádání duše“, „božský rytmus v projevené zkušenosti“.

– Jeff Andrews

„Když zaměříme svoji energii na tvoření vášnivého, smysluplného života, vhodíme do světa kamínek, který vytvoří nádherný dominový efekt inspirace. Jakmile jedna osoba následuje svůj sen, zkouší něco nového nebo dělá odvážný skok, každý v okolí cítí tu energii a zanedlouho udělá vlastní odvážný skok, kterým inspiruje další okruh lidí.“

– neznámý

© 2024 Probuzené vědomí

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑