Pozvedni své oči k Vesmíru.
Pozvedni své oči ke Světlu.
Hovoř skrze slova Vtěleného,
nápěvem který volá na zem Světlo.
Zpívej píseň o svobodě.
Zpívej píseň o Duši.
Stvoř tu vysokou vibraci,
která tě učiní Jedním s Celkem.
Splyň veškerým svým já s Vesmírem.
Prolni se do JEDNOTY se Světlem.

Ƭђ◕Ƭђ