Všechny útvary Posvátné geometrie se nalézají v Květu života.

Celý vesmír byl stvořen skrze tento posvátný tvar…
…jenž je posvátným symbolem bezpodmínečné lásky.

Naše DNA a RNA byly zrozeny skrze tento holografický vzor…
…i ta nejmenší částečka naší buněčné atomické struktury má v sobě tento obraz…
…to znamená, že jsme v nitru vždy měli semínko bezpodmínečné lásky.

Potřebujeme jej tedy jen rozpoznat a aktivovat jeho původní esenci.

Když si představíte pole světla tohoto holografického vzoru kolem sebe…
…pole, které se rozšiřuje skrze buňky vašeho těla, a ukotvíte jej v srdci…
…pak vskutku aktivujete své pravé bytí v bezpodmínečné lásce.

Květ života.

Květ života