S posunem do posledního čtvrtletí roku 2015 se zvyšuje tempo vzestupu díky kosmickým datům 11:11 a 12:12. Jen jednou v roce se otevírá brána 11:11 do vyšších sfér. Všimla jsem si, že od aktivace 10:10 jsou zde přítomny nové energie. Cítím, že jsem se konečně přesunula z udržovacího módu do prostoru spolutvoření se Zdrojem. V kterémkoliv momentu se můžeme přepnout z bytí v Čase do bytí v Teď. Když neutralizujete polarity ve vašem poli a ustavíte svůj vnitřní Klidný bod soudržnosti, otevře se brána do kvantových realit.

11. listopadu zakusíte vzácný moment intenzivního jasu vlastního božství. 11:11 je posvátný kód vzestupu, který aktivuje neuronovou síť mozku, aby se otevřela vyšším dimenzím Ducha. Jako vědomá bytost máte možnost ovlivnit směřování budoucnosti. Poskytujete zpětnou vazbu pomocí projektovaných manifestací. Některé z možných variant budoucnosti mají větší magnetizmus než jiné. Je nutné neustálé soustředění na konečný výsledek, jinak nižší energie zasáhnou do vašich plánů.

Protiútok stínové agendy zesílil uplynulý měsíc mnoha pokusy blokovat/mařit/bránit nositelům světla v jejich vzestupné misi. Projevilo se to pod mnoha maskami a rozptýleními… více či méně zjevnými. Stínová agenda se snaží ovládat naši mysl, emoce a fyzické zdraví pro snížení našich vibrací zpět do 3D matrixu duality.

Všimla jsem si, že kdykoliv prolomím další prahovou hodnotu a narazím do vyšší sféry vědomí… často se vyskytne reakce od Temného týmu. Nejlepší přístup k zabezpečení našeho světelného energetického pole od všech vnějších rušení, je udržování svého Klidného bodu v pořádku a v rovnováze v nepolarizovaném poli. Čím neutrálněji a emocionálně nepřipoutaněji žijeme, tím je pro náš Torus snazší uspokojovat naše denní potřeby.

5D pole vibruje na 25 Hz a výše, v jednotě Vědomí. Jakákoli polarizovaná hustota nebo odpor ega sníží naši frekvenci pod rozsah 5D. Zaměřte se na cíl! Nechte být hustotu, uvolněte polarizovaný náboj, opusťte všechny emocionální závislosti. Jako když se loupe cibule, shoďte vnější vrstvy ulpělé z minulosti. Žijte TEĎ – volní od minulé karmy a traumatických časových os. OSVOBOĎTE SE!

S láskou,
Meg Benedicte

www.newearthcentral.com

Zdroj:
Facebookový profil Meg Benedicte